Welcome

Pages are in reconstruction

Stranice su u izradi.

1.Tvrtka i sjedište:
Turistička agencija Selex
Selex d.o.o. za turizam i trgovinu
Trg palih boraca 28, 51266 Selce, Hrvatska
2. Voditelj poslova
Aleksandra Pobor
3. svojstvo i ovlaštenja
Agencija nastupa kao posrednik
4. adresa e-pošte, br.telefona i faxa, radno
vrijeme za rad s korisnicima
selex@ri.t-com.hr
Tel/Fax +385 (0)51 768 081
Radno vrijeme turističke agencije


5. Broj sudskog registra
Tgovački sud u Rijeci, MB: 040060359, OIB: 20074886575
6. PDV-id:
7. Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističkih agencija u
obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma - Samostalni sektor
turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb
8. upute o načinu podnošenja prigovora:
Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14) obavještavamo potrošače, da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku u poslovnom prostoru Turističke agencije Selex, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se takoder može podnijeti putem pošte na adresu:
Selex d.o.o. Trg palih boraca 28 51266 Selce Croatia, kao i na e-mail adresu: selex@ri.t-com.hr Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, te Vas molimo da navedete ime i prezime i adresu za dostavu odgovora.