Uvijeti

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA

1. Turistička agencija Selex d.o.o., posreduje između gosta i pružatelja usluga (radi u ime i za račun vlasnika smještaja) te tako osigurava gostu smještaj u dogovorenom terminu, prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.selex.hr, osim u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile. Viša sila je okolnost na koju se ne može utjecati jer se ne može predvidjeti, pa samim time niti otkloniti (potresi, poplave, požari, štrajk, terorističke akcije, ratovi, smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji).

2. Rezervacija i plaćanje

Upiti i rezervacije primaju se elektroničkim putem (upitnik na web stranici, e-mail), pismeno ili osobno u poslovnici Turističke agencije Selex.   Za potvrdu rezervacije potrebno je da gost uplati akontaciju u iznosu od 20 - 40 % od ukupne cijene smještajne jedinice, ovisno o terminu i smještajnoj jedinici, dok ostatak iznosa gost plaća na recepciji agencije na dan dolaska u smještajnu jedinicu, u gotovini. Prilikom rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koji su potrebni za rezervaciju.

3. Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,50 do 8,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Djeca od 12 do 18 godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Na izračunu za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe, odnosno informacija o tome da je boravišna pristojba uključena u cijeni usluge.  Gost je dužan platiti i uslugu prijave, koja se naplaćuje jednokratno po osobi (neovisno o dobi), u skladu sa cjenikom.

4. Cijena smještaja

U cijenu smještaja uključen je dnevni najam, potrošnja struje i vode, tjedno mjenjanje posteljine i ručnika, pribor za jelo i kuhanje (u apartmanima), te završno čišćenje po odlasku.

Korištenje klima uređaja uključeno je u cijenu, ukoliko drugačije nije navedeno. Ukoliko vlasnik smještaja primijeti da je klima uređaj uključen, a prozori otvoreni ili se gost ne nalazi u tom trenutku u apartmanu, stanodavac zadržava pravo naplate 3-5 EUR za nemarno korištenje klima uređaja.

Sve vrste posebnih usluga za koje je navedeno da nisu uključene u cijenu, gost sam plaća, te je dužan naručiti ih prilikom prijave ili po dogovoru uplatu izvršiti na licu mjesta.

Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je samo uz prethodnu najavu i nadoplatu u određenim objektima. Ukoliko prilikom rezervacije gost nije naveo da ima kućnog ljubimca, agencija ima pravo otkazati smještaj gostu prilikom dolaska. Prilikom rezervacije potrebno je naglasiti o kojoj se pasmini i težini radi. Nije dozvoljeno ostavljati kućnog ljubimca samog u apartmanu.

U slučaju boravka kraćeg od tri noćenja cijena se uvećava za 30 %.

U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice tijekom postupka rezervacije, a prije uplaćene akontacije, agencija se obvezuje odmah obavijesiti gosta o tome, te mu poslati novi obračun. Za goste koji su uplatitili akontaciju, agencija jamči da će preostali dio biti obračunan na temelju cijena navedenih u kalkulaciji po kojoj je gost rezervirao određenu smještajnu jedinicu.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher ili ugovor), pružatelj usluga ima pravo odbiti smještaj viška osoba. Ukoliko kapacitet smještajnog objekta omogućuje njihov smještaj, pružatelj usluga može prihvatiti smještaj nenajavljenih gostiju, te tražiti nadoplatu na licu mjesta, a prema važećem cjeniku.

5. Kategorizacija

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.

6. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti ili viša sila. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gosta i to sa smještajem iste ili više kategorije i po cijeni po kojoj je rezervacija potvrđena. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu po cijeni većoj za 15% od cijene rezerviranog smještaja, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni, uz konzultaciju s gostom. Ukoliko zamjena nije moguća, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu prije početka korištenje usluge, te mu jamči povrat uplaćene akontacije.

7. Pravo gosta na promjene i otkaz

U slučaju otkaza rezervacije unutar 30 dana prije početka korištenja usluge gubi se uplaćena akontacija.

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije bit će napravljena besplatno. Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se gore navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Turističkoj agenciji Selex, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

8. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Turistička agencija Selex će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile navedene u točki 1. kad se postupa kako je opisano u točki 6.

9. Obveza gosta

Gost je dužan:

a) posjedovati ispravne putne isprave, te pribaviti vizu ako mu je potrebna za ulazak u Republiku Hrvatsku

b) poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske

c) pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te surađivati sa pružateljima usluga u dobroj namjeri

d) gost sam odgovara za počinjenu štetu u apartmanu, te ju je dužan prijaviti i za istu snositi troškove na licu mjesta

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu.

10. Smještaj u apartmane

Po dolasku u mjesto boravka gost je dužan doći u Turističku agenciju Selex (ili direktno na adresu smještaja, ako je tako dogovoreno), te predočiti dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom) sa detaljima o broju osoba i vrsti usluge koje im moraju biti pružene. Prilikom dolaska gost je dužan agenciji ili vlasniku smještaja predočiti dokumente svih korisnika smještaja radi prijave.

Ulazak u smještajnu jedinicu moguć je nakon 14 sati na dan dolaska, a na dan odlaska smještajnu jedinicu gosti moraju napustiti najkasnije do 10 sati. Dolazak nakon 20 sati na dan dolaska, treba se unaprijed najaviti agenciji.

11. Prtljaga

Turistička agencija ne odgovara za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

12. Prigovor

Ukoliko gost po dolasku ne bude zadovoljan uslugom, dužan je odmah (u roku 24 sata) obavijestiti Turističku agenciju Selex. U interesu je gosta da se prigovor pokuša riješiti odmah na odredištu.

Ako ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu u kojoj je navedeno da usluga nije pružena na dogovoreni način. Gost je dužan potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko reklamacija bude uložena nakon tog roka, Turistička agencija Selex takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku 14 dana po primitku istog, a može odgoditi rok na dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Agencija će rješavati samo pritužbe koje se nisu mogle riješiti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje (14 ili 28 dana) nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, institucije kao i davanja informacija za medije. Gost se također odriče prava na tužbu.

Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog djela usluga, te ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupan iznos.

Gost i Turistička agencija Selex će sporove nastojati riješiti sporazumno.

Agencija je dužna gostu pružiti sve ugovorene usluge, te dati sve odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluge. Ukoliko gost po dolasku ne bude zadovoljan stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, bez da agenciji pruži mogućnost otklanjanja njegovog nezadovoljstva, gost ne može zahtijevati povrat novca te se odriče prava na tužbu.

13. Zaštita osobnih podataka

Gost osobne podatke daje dobrovoljno, te će se oni koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju. Osobni podaci gosta će se čuvati u bazi podataka, te se agencija obvezuje da ih neće dati trećoj osobi.

14. Napomena

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14) obavještavamo potrošače, da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku u poslovnom prostoru Turističke agencije Selex, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Prigovor se takoder može podnijeti putem pošte na adresu: Selex d.o.o. Trg palih boraca 28, 51266 Selce, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, te Vas molimo da navedete ime i prezime i adresu za dostavu odgovora.